Инклюзивная Школа Молодого Гражданина

8:00 am - 8:00 am

В рамках недели «Electoral Rights Festival» приуроченной к Международному дню молодежи Представительство Международного фонда избирательных систем (IFES) в КР при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) объявляет о наборе участников в Инклюзивную Школу Молодого Гражданина, которая пройдет 9-10-11 августа 2021 года в городе Ош, офлайн режиме.
?Приветствуется участие молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

❕ Участие бесплатное❕

Целью этой Школы является информационное просвещение молодежи от 18 до 25 лет в сфере государственного устройства, прав человека, избирательного процесса, реализации политических прав и свобод, гендерного равенства, важности инклюзии и повышение гражданского активизма, лидерства и навыков социального проектирования среди молодежи.

Школа молодого гражданина - это своего рода площадка для молодых людей Кыргызстана для раскрытия их лидерских качеств, а также обсуждения и поиска решений многочисленных острых социальных, политических, гендерных, экономических проблем, стоящих перед нашим обществом. Школа способствует реализации наиболее интересных социально-гуманитарных проектов и открывает перспективы дальнейшего развития.

❗Для участия в Инклюзивной Школе необходимо заполнить анкету до 18.00, 5 августа 2021 года по ссылке ниже
Эл аралык Жаштар күнүнө карата «Electoral Rights Festival» жумалыгынын алкагында Шайлоо Системалары Эл аралык Фондунун (IFES) Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгү АКШнын Эл аралык Өнүктүрүү Агентствосунун (USAID) колдоосу менен 2021-жылдын 9-10-11-августта Ош шаарында, офлайн форматында Инклюзивдик Жаш Жаран мектебине катышуучуларды кабыл алууну жарыялайт.
?Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жаштардын катышуусун күтөбүз жана колдобуз.

❕Катышуу акысыз❕

Бул мектептин максаты 18 жаштан 25 жашка чейинки жаштарга мамлекеттик башкаруу, адам укуктары, шайлоо процесси, саясий укуктар менен эркиндиктерди ишке ашыруу, гендердик теңчилик, инклюзиянын маанилүүлүгү жана жарандык активдүүлүк, жаштар арасында лидерлик жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча маалыматтык агартууну жүргүзүү.

Жаш Жарандар мектеби - бул Кыргызстандын жаштары үчүн лидерлик сапаттарын ачуу, ошондой эле коомубуздун алдында турган көптөгөн курч социалдык, саясий, гендердик жана экономикалык көйгөйлөрдү талкуулоонун жана чечүү жолдорун издөөнүн аянтчасы. Мектеп эң кызыктуу социалдык-гуманитардык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшөт жана андан ары өнүгүүнүн келечегин ачат.

❗Мектепке катышуу үчүн төмөндөгү шилтеме аркылуу 2021-жылдын 5-августтун, 18.00 чейин анкетаны толтуруу зарыл. Анкетанын шилтемеси?