Жаш Жаран мектеби

8:00 am - 8:00 am

Бул мектептин максаты 18 жаштан 25 жашка чейинки жаштарга мамлекеттик башкаруу, адам укуктары, шайлоо процесси, саясий укуктар менен эркиндиктерди ишке ашыруу, гендердик теңчилик, инклюзиянын маанилүүлүгүн жана жарандык активдүүлүктү, жаштар арасында лидерлик жана социалдык долбоорлордун дараметин жогорулатуу.
Жаш Жарандар Мектеби - бул Кыргызстандын жаштары үчүн лидерлик сапаттарын ачуу, ошондой эле коомубуздун алдында турган көптөгөн курч социалдык, саясий, гендердик жана экономикалык көйгөйлөрдү талкуулоонун жана чечүү жолдорун издөөнүн платформасы.
Мектеп эң кызыктуу социалдык-гуманитардык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшөт жана андан ары өнүгүүнүн келечегин ачат.
Мектепке катышуу үчүн төмөндөгү шилтеме аркылуу 2021-жылдын 18-марттын, 18.00гө чейин анкетаны толтуруу зарыл.?